Chemina d.o.o

Chemina

Rating for chemina.hr
E-mail Ispis
cci2

Sustav za sigurnu pohranu novca

Counter Cash intelligent

pdf_ikona


CCi omogućava sigurnu pohranu novčanica na blagajničkom mjestu čime se eliminiraju gubitci od krađe i grešaka, koji nastaju pri obradi gotovog novca na blagajni.

Komunikacijom preko bluetootha, USB-a ili LAN-a može se u bilo kojem trenutku dobiti količina i apoenska struktura pojedinačnog CCi uređaja, odnosno svih CCi uređaja na jednomprodajnommjestu (poslovnici ili trgovini) ili svih CCi uređaja umreži.

CCi se učvršćuje na blagajničkommjestu, čime se sprječava nasilno skidanje uređaja. Blagajnici nemogu otvoriti CCi bez uporabe sile.

Novčanice se automatski pohranjuju u TruPouch posebnu sigurnosnu vrećicu za transport novca prilagođenu elektrokemijskoj zaštiti.

TruPouch sigurnosnu vrećicu nijemoguće izvaditi iz uređaja bez sigurnosnog poklopca. TruPouch vrećice koriste se jednokratno, a novčanice nije moguće izvaditi bez vidljivog oštećivanja vrećice.

Glavne značajke

  • Brza obrada i pohrana novčanica

  • Provjera krivotvorina novčanica kuna ili eura

  • Automatska pohrana novčanica u EKZ sigurnosnu vrećicu za transport u spremnicima s Elektro Kemijskom Zaštitom

  • Provjera u realnom vremenu vrijednosti i denominacijske strukture novčanica pohranjenih u CCi

  • Eliminira dodir s novčanicama od trenutka pohrane do obrade u trezoru banke

  • Zaštita od krađe

  • Pohrana podataka o zadnjih 8000 transakcija

  • Kapacitet TruPouch vrećice - 400 novčanica 

 

CCi

cci2

 

 

 

 

Translate page

English Chinese (Simplified) Danish French German Korean Serbian Slovenian Albanian

CHEMINA d.o.o.

Marina Tartaglie 4,
10090 Zagreb, Hrvatska

 Tel :  +385 1 373 18 55  

Fax : +385 1 373 18 85

Mob : +385 98 213 513

chemina@chemina.hr

 

Showroom:

Bani 73a, Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska

Tel : +385 1 789 08 40